Conditii de calatorie in Luxemburg

Luxemburg este o ţară dezvoltată, cu o economie de piaţă stabilă, membră fondatoare a Uniunii Europene. Luxemburg face parte din Uniunea Benelux, împreună cu Belgia şi Olanda. Statul luxemburghez este o monarhie constituţională, care funcţionează într-un regim de democraţie parlamentară. Puterea executivă este exercitată de Marele Duce şi Guvern. Parlamentul este organizat în sistem unicameral. Sistemul judecătoresc se compune din tribunale judiciare şi tribunale administrative. Limba naţională este luxemburgheza, dar în materie administrativă şi judiciară se folosesc luxemburgheza, franceza şi germana. Moneda naţională este euro. Ziua naţională a Luxemburgului este 23 iunie. Capitala ţării este Luxembourg.

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Condiţiile de intrare în Luxemburg sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen (statele membre ale spaţiului Schengen sunt următoarele: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxembourg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Islanda şi Norvegia), respectiv:

 • deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei);
 • deţinerea vizei valabile aplicată în paşaport, în cazul deplasărilor pentru care este necesară viza;
 • absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Shengen).

Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Luxemburgului în baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil care atestă naţionalitatea şi pot rezida pe teritoriul acestui stat pentru o perioadă de până la 3 luni fără nici o condiţionare sau formalităţi, alta decât cea de a deţine o carte de identitate/paşaport valabile.

Pentru verificarea celor mai recente reglementări privind condiţiile de intrare prevăzute de legislaţia naţională recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile luxemburgheze:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Marelui Ducat de Luxemburg (www.gouvernement.lu)
 • Ambasada Marelui Ducat de Luxemburg în România cu sediul la Atena

Pentru a preîntâmpina eventuale dificultăţi se recomandă cetăţenilor români ca în primul semestru al anului în curs să aibă asupra lor paşaportul, pe durata deplasării în spaţiul Uniunii Europene.
Accesul cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă din Luxemburg

Guvernul luxemburghez a introdus, începând cu 1 ianuarie 2007, măsuri tranzitorii pentru cetăţenii români privind accesul liber pe piaţa muncii luxemburgheză, similare celor în vigoare pentru cetăţenii primelor opt state membre. S-a decis însă introducerea unei proceduri simplificate de eliberare a permiselor de muncă în domeniile: agricultură, viticultură, servicii de restauraţie, servicii hoteliere, anumite servicii sociale, precum si în sectorul financiar (în cazul neacoperirii cererii existente). Este posibil ca eliminarea regimului tranzitoriu aplicat cetăţenilor români să se producă înainte de sfârşitul perioadei de 5 ani.

Procedurile pentru obţinerea permisului de muncă în Luxemburg sunt următoarele:

Declararea de către angajatorul potenţial a postului vacant la Administraţia pentru ocuparea locurilor de muncă (ADEM). In cazul în care ADEM nu este în măsură să propună o persoană adecvată pentru postul respectiv, angajatorul prezintă o declaraţie de angajament contrasemnată de postulantul pentru locul de muncă respectiv, care echivalează cu o cerere de obţinere a permisului de muncă, însoţită de o copie a documentului de identitate. 

Permisul de muncă este acordat de Ministerul Imigraţiei, ca urmare a avizului formulat de o comisie specială. ADEM este organismul intermediar între angajator, lucrător şi Ministerul Imigraţiei. 

Permisele de muncă sunt de 4 tipuri: A (1 an), B (4 ani), C (durată nelimitată) şi D (pe durata stagiului).

Durata procedurii este, în medie, de 6-8 săptămâni.

Notă: Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă (www.omfm.ro)


Ameninţări teroriste

Luxemburg nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naţional.

După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene, între care şi cele din Luxemburg, au instituit o stare de alertă preventivă, menită a împiedica o eventuală repetare a unor astfel de atentate.

Cetăţenilor români care călătoresc în Luxemburg li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile luxemburgheze şi să acceseze periodic site-ul web al Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro) şi a Ambasadei României în Luxemburg.


Siguranţă şi criminalitate

Luxemburg este o ţară cu un nivel foarte redus al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei. Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat – Secţia Consulară a Ambasadei României din Luxemburg.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor luxemburgheze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – serviciul de urgenţe
 • 113 – poliţia

Se recomandă, de asemenea, sesizarea oficiului consular român, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Luxemburg. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Luxemburg să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul luxemburghez al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.


Condiţii privind traficul auto

În Luxemburg, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

Vitezele maxime autorizate pentru autoturisme, chiar şi în lipsa eventuală a semnalizărilor, sunt următoarele: 20 km/oră în zonele pietonale şi rezidenţiale; 50 km/oră în localităţi; 90 km/oră pe drumurile naţionale; 130 km/oră pe autostrăzi; 90 km/oră în tunele.

Parcarea reprezintă o problemă deosebită în marile localităţi. Parcările stradale sunt în general cu plată şi se face un control frecvent pentru depistarea şi avertizarea, respectiv amendarea personelor ale căror vehicule sunt parcate ilegal. În zonele în care nu sunt automate pentru plata taxelor de parcare, este bine să se instaleze la bord un ceas de parcare, care să marcheze ora la care a început staţionarea, ţinând cont că, în general, regula este că neriveranii pot staţiona până la maximum 2 ore.

Încălcările legii luxemburgheze privind conducerea pe drumurile publice se pedepsesc cu amenzi de la 25 la 500 euro. Conducerea autovehiculelor sub influenţa alcoolului poate antrena pedepse privative de libertate, de la 8 zile la doi ani şi amenzi de la 251 euro la 5000 euro.


Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil pe teritoriul luxemburghez pentru primele 90 de zile de şedere. După 90 de zile, persoanele care continuă să rezideze pe teritoriul Marelui Ducat trebuie să-şi preschimbe permisul de conducere românesc cu unul luxemburghez, apelând la serviciul competent al Ministerului Transporturilor luxemburghez.


Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată, formularul-tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă.
Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident soldat cu avarierea gravă a autoturismului sau vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea agentului de poliţie constatator.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada României. Pentru repatrierea corpului neînsufleţit, familia persoanei decedate trebuie să apeleze la o firmă specializată din Luxemburg sau din România. Firma în cauză se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor necesare transportului. Ambasada dispune de evidenţe şi coordonate de contact ale unor societăţi de pompe funebre care pot interveni în astfel de cazuri.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • serviciul de urgenţe – 112
 • poliţia – 113


Reglementări vamale
 

Regulamentul vamal luxemburghez conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 bucăţi ţigări; 1 litru băuturi alcoolice; 50 g parfumuri. Nu există limite pentru sumele importate sau exportate în euro sau alte valute. Sumele în valute străine se pot schimba liber.


Utilizarea cărţilor de credit

În Luxemburg sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este foarte frecventă. Sunt acceptate, de asemenea, cecurile de călătorie.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.


Regimul animalelor de companie

Începând cu data de 1 octombrie 2004, animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să satisfacă noi condiţii sanitare:

 • identificarea (tatuaj sau microcip implantat sub piele)
 • carnetul de sănătate veterinar
 • vaccinul antirabic în curs de valabilitate
 • titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic); acesta trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului.

Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. [mae.ro]

Reclame

Lasă un comentariu

Niciun comentariu până acum.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s