Conditii de calatorie in Italia

Italia este o ţară dezvoltată, cu o economie de piaţă stabilă. Face parte din grupul celor mai puternice economii industrializate ale lumii, plasându-se pe locul al şaptelea. Forma de guvernământ este republica, condusă de un preşedinte. Sistemul administrativ este format din Consiliul de Miniştri (guvernul), Consiliul regional şi prefecturi (oficii teritoriale ale guvernului, subordonate Ministerului de Interne). Parlamentul este organizat în sistem bicameral (Senat şi Camera Deputaţilor). Sistemul judecătoresc se compune din judecători de pace, tribunale, tribunale de supraveghere, tribunale pentru minori, curţi de apel şi Curtea de Casaţie. Limba oficială este italiana. Moneda naţională este euro. Ziua naţională a Italiei este 2 iunie. Capitala ţării este Roma.

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Procedura de înregistrare a cetăţenilor români şi a membrilor lor de familie precum şi cea vizând accesului liber al acestora pe piaţa forţei de muncă în Italia, a fost reglementată prin decizia Guvernului Republicii Italiene luată în cadrul şedinţei Consiliului de Miniştri din 27 decembrie 2006, care prevede că lucrătorii cetăţeni români vor avea acces liber pe piaţa muncii italiene în următoarele sectoare de activitate: personal de conducere şi cu înaltă calificare, agricultură, turism, activităţi casnice şi de asistenţă pentru persoane, construcţii, mecanică, activităţi de tip sezonier şi liber profesionişti. Pentru celelalte sectoare de activitate se vor stabilii măsuri simplificate pentru monitorizarea accesului lucrătorilor români.

Cetăţenii români beneficiază de intrare liberă pe teritoriul Italiei, cu excepţia limitărilor rezultate din dispoziţiile în materie penală şi de cele privind apărarea ordinii publice , siguranţei interne şi sănătăţii publice în vigoare în Italia, în conformitate cu Tratatele, Convenţiile şi Acordurile între statele membre ale UE şi relativele dispoziţii de aplicare. În acest scop, cetăţenii români trebuie să aibă un document de identificare valabil, fiind obligaţi să îl prezinte la orice solicitare a ofiţerilor şi agenţilor de siguranţă publică.

Pentru înregistrare, cetăţenii români sunt obligaţi să se prezinte la poliţia locală, în termen de 8 zile de la intrarea în Italia, în vederea luării în evidenţă şi vor putea rămâne o perioadă care să nu depăşească 3 luni.

Cei care doresc să rămână o perioadă mai mare, vor solicita poliţiei la care sunt luaţi în evidenţă formalităţile necesare obţinerii unei cărţi de şedere. De asemenea, cel interesat, poate solicita cărţi de şedere şi pentru membrii săi de familie – soţul şi copii de până la 18 ani, fii majori aflaţi în întreţinere, precum şi ascendenţii titularului şi ai soţiei aflaţi în întreţinerea acestora, cu obligaţia de a face dovada gradului de rudenie.

Cartea de şedere este valabilă pe întregul teritoriu italian şi are o valabilitate de 5 ani sau pe durata necesară unei şederi mai scurte şi poate fi prelungită pe noi perioade, dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute în acest scop.

Autorităţile italiene pot dispune îndepărtarea unui cetăţean român numai pentru motive de ordine publică, de siguranţă sau de sănătate publică, precum şi pe motive de comportament personal sau individual.

Termenul acordat cetăţeanului unui stat membru UE pentru a abandona teritoriul italian nu poate fi mai scurt de 15 zile, în cazul refuzării acordării şederii, şi de 30 de zile, în cazul refuzării prelungirii şederii sau măsurii de îndepărtare de pe teritoriul Italiei.

***

La 2 noiembrie 2007 a intrat în vigoare Decretul Lege nr. 181/ 1.11.2007 « Dispoziţii urgente în materie de îndepărtare de pe teritoriul naţional din necesităţi de siguranţă publică » prin care se modifică Decretul Lege al Preşedintelui Republicii Italiene nr. 30 din 6 februarie 2007 care asigura transpunerea Directivei nr. 2004/ 38/ CE privind dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor lor de familie de a circula liber pe teritoriul statelor membre.

Cetăţenii români aflaţi în situaţia de a fi expulzaţi în baza Decretului al cărui text se publică mai jos, trebuie să ştie că „Măsura de îndepărtare este notificată interesatului şi conţine modalităţile de atac şi durata interzicerii de re-intrare pe teritoriul naţional, care nu poate fi mai mare de 3 ani. Măsura de îndepărtare precizează termenul stabilit pentru părăsirea teritoriului naţional, care nu poate fi mai mic de o lună de la data notificării, cu excepţia cazurilor de urgenţă dovedită”.

Împotriva ordinului de îndepărtare (menţionat la art. 21) poate fi depus recurs la tribunalul monocratic din teritoriul unde are sediul autoritatea care l-a emis. Recursul este prezentat în termen de 20 de zile de la notificarea ordinului de îndepărtare, în caz contrar nu mai este admis, şi este soluţionat în următoarele 30 de zile.

Persoanele care apreciază că împotriva lor s-au comis abuzuri, se pot adresa pentru asistenţă Secţiei consulare a Ambasadei României la Roma şi Consulatelor generale de la Milano şi Torino.
Ameninţări teroriste

Italia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene, între care şi cele din Italia, au instituit o stare de alertă preventivă, menită a semnala eventuala repetare a unor astfel de atentate.

Cetăţenilor români care călătoresc în Italia li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile italiene şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).
Siguranţă şi criminalitate

Italia este o ţară cu un nivel scăzut al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei. Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor italiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

  • 113 – poliţia
  • 112 – carabinierii
  • 118 – salvarea (Pronto Soccorso)

Se recomandă, de asemenea, sesizarea oficiilor consulare române, care pot acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.
Transportul public

Reţelele italiene de transport public funcţionează în sistemul integral, care oferă posibilitatea de a călători cu un singur bilet pe toate liniile urbane şi interurbane. În funcţie de fiecare oraş, sunt accesibile atât mijloacele de transport de suprafaţă, cât şi cel subteran (metrou).

Cumpărarea biletelor de transport se poate face la chioşcurile de bilete/abonamente aparţinând societăţilor de transport din fiecare oraş sau la chioşcurile de ziare. În numeroase staţii de metrou se găsesc şi distribuitoare automate, utile în orele de seară, zile de sărbătoare.

Costul unui bilet de călătorie este, de regulă, de 1 euro, însă acest cost poate varia în funcţie de fiecare oraş. Biletul este valabil o perioadă de 60 până la 75 minute de la compostare (în funcţie de oraş) şi poate fi folosit pe toată reţeaua urbană. Biletul se compostează la intrarea în mijlocul de transport.

Fiecare călător are obligaţia de a composta biletul la urcarea în mijlocul de transport, iar în cazul călătoriilor cu trenul, la compostoarele care se găsesc la capătul peronului. Fără a fi compostat, biletul nu este valabil, iar călătorul riscă să fie amendat.

Pentru mai multe informaţii privind traseele urbane şi interurbane, costul şi valabilitatea biletelor şi a abonamentelor se recomandă consultarea paginilor de internet ale societăţilor de transport locale:

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Italia. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Italia să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul italian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Cetăţenilor români care au nevoie de asistenţă sau servicii medicale pe timpul prezenţei lor în Italia li se recomandă să ia legătura cu Unitatea Sanitară Locală (Azienda Sanitaria Locale) din oraşul în care se află. Informaţii privind localizarea şi modul de funcţionare a Unităţilor Sanitare Locale pot fi obţinute prin consultarea paginii web a Ministerului Sănătăţii al Italiei (http://www.ministerosalute.it/).
Condiţii privind traficul auto

În Italia, circulaţia autose efectuează pe partea dreaptă a drumului şi este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în permanenţă (faza de întâlnire). Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună. Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost (în general taxa este de 1 euro/oră, iar tichetele se cumpără fie de la aparatele de taxare din parcare, fie de la centrele de difuzare a presei sau tutungerii). În Italia, centura de siguranţă este obligatorie. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta. Limitele de viteză admise: străzi urbane (centrul localităţilor) – 50 km/oră; străzi urbane de periferie (circonvallazione – centură) – 70 km/oră; drumuri extraurbane (provinciale şi statale) – 90 km/oră; drumuri extraurbane principale (cu caracteristici de autostradă) – 110 km/oră; autostrăzi – 130 km/oră. Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 1000 euro şi suspendarea permisului de conducere. Celelalte încălcări ale regulilor de trafic, inclusiv cele referitoare la parcare, afectează punctajul aferent permiselor de conducere, putând atrage suspendarea permisului.

Accesul pe autostrăzi este permis în baza achitării taxelor specifice. Plata acestor taxe se face la punctele special amenajate, plasate la intrarea sau la ieşirea de pe autostradă. De regulă, se primeşte un bilet la intrarea pe autostradă, care trebuie predat la punctul de control de la ieşire, unde se achită taxa pentru distanţa parcursă.


Permisul de conducere
 

Permisul de conducere românesc este valabil în Italia o perioadă de 1 an de la data intrării pe teritoriul Italiei. Cetăţenii români care îşi stabilesc domiciliul în Italia pot să solicite preschimbarea permisului românesc şi obţinerea unui permis italian, fără a mai susţine examenul de verificare.

Sistemul permiselor de conducere auto în Italia este pe bază de puncte. Fiecărui permis de conducere îi sunt alocate iniţial 20 de puncte, care se diminuează în cazul încălcării regulilor de circulaţie. Scăderea numărului de puncte este comunicată conducătorului auto şi, în paralel, unei baze de date gestionate de Ministerul Transporturilor, ce va fi în curând consultabilă pe Internet.

Acest nou mecanism nu priveşte numai permisele italiene, ci şi pe cele străine preschimbate şi pe cele ale auto-transportatorilor care şofează în Italia în interes de serviciu. Numărul de puncte pierdute variază în funcţie de gravitatea faptei comise. (de exemplu, pentru parcarea în locurile destinate mijloacelor de transport în comun, penalizarea este de 2 puncte, dar pentru infracţiuni mai grave, cum ar fi conducerea în stare de ebrietate sau conducerea pe contrasens pe autostradă, penalizarea este de 10 puncte). În primii doi ani de la obţinerea permisului, penalizarea este dublă. Odată ajunsă cota zero puncte, permisul este suspendat.


Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie
 

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Fiecare poliţă de asigurare medicală emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă.

Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada sau Consulatul General al României. Pentru repatrierea corpului neînsufleţit, familia persoanei decedate trebuie să apeleze la o firmă specializată din Italia sau din România. Firma în cauză se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor necesare transportului. Ambasada sau consulatul general dispun de evidenţe şi coordonatele de contact ale unor societăţi de pompe funebre care pot interveni în astfel de cazuri. Precizăm că toate cheltuielile de repatriere a corpului neînsufleţit sunt suportate de familia defunctului.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

  • serviciul de urgenţe al poliţiei 113
  • servicul de informaţii trafic (viaggiare informati) 1518

Reglementări vamale

Regulamentul vamal italian conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Călătorii proveniţi din ţări situate în afara UE pot avea asupra lor bunuri a căror valoare să nu depăşească 175 Euro, cu condiţia ca bunurile respective să nu fie supuse comercializării.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări: 200 bucăţi sau ţigări de foi (maxim 3 gr/buc) 100 de bucăţi, sau ţigări de foi 50 bucăţi, sau tutun 250 grame; 1 litru băuturi alcoolice cu minim 22% vol şi vinuri uşoare 2 litri în total; parfumuri 50 g şi apă de toaletă ¼ litri; cafea – 500 g sau esenţă de cafea 200 g; ceai 100 g.

Este permis importul şi exportul de valută sau titluri de valoare, fără declaraţie vamală, în limita a 10.000 euro.
Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.


Regimul animalelor de companie

Începând cu data de 1 octombrie 2004, animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să satisfacă noi condiţii sanitare:

  • identificarea (tatuaj sau microcip implantat sub piele);
  • carnetul de sănătate veterinar;
  • vaccinul antirabic în curs de valabilitate;
  • titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic); acesta trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului

Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Reclame

1 comentariu

  1. daca sunt resident in italia si conduc un autoturism a carui proprietar sunt, inmatriculat in romania ,fac exceptie de la drptul de a putea calatori liber in u.e.?


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s