Conditii de calatorie in Grecia

Grecia este o ţară dezvoltată, cu o economie de piaţă funcţională, membră a Uniunii Europene. Forma de guvernământ este republica. Parlamentul este organizat în sistem unicameral. Preşedintele republicii este ales de Parlament. Limba oficiala este limba greacă. Moneda naţională este euro. Ziua naţională este 25 martie. Capitala ţării este Atena.Condiţii de intrare şi regim de şedere

Condiţiile de intrare în Republica Elenă sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen (statele membre ale spaţiului Schengen sunt următoarele: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxembourg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Islanda şi Norvegia). Aceste condiţii sunt următoarele:

 • deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei);
 • deţinerea vizei valabile aplicată în paşaport, în cazul deplasărilor pentru care este necesară viza;
 • absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Shengen).

Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Republicii Elene în baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil care atestă naţionalitatea şi pot rezida pe teritoriul acestui stat pentru o perioadă de până la 3 luni fără nici o condiţionare sau formalităţi, alta decât cea de a deţine o carte de identitate/paşaport valabile.

Pentru a preîntâmpina eventuale dificultăţi se recomandă cetăţenilor români ca în primul semestru al anului în curs să aibă asupra lor paşaportul, pe durata deplasării în spaţiul Uniunii Europene.

Republica Elenă a introdus pentru forşa de muncă provenita din România si Bulgaria o perioadă de restricţie de doi ani, începând cu 1 ianuarie 2007.

Cetăţenii români şi membrii lor de familie, in conformitate cu prevederile legale, trebuie ca în perioada de trei luni să se adreseze autorităţilor locale pentru obtinerea unui permis de rezidenţă. Permisele de rezidenţă sunt:

 • Permis de şedere pentru studii;
 • Permis de şedere pentru munca;
 • Permis de şedere pentru activităţi economice independente;
 • Permis de şedere pentru reunire de familie;
 • Permis de şedere pentru atleţi si antrenori;
 • Permis de şedere pentru directori, administratori şi personalul companiilor;
 • Permis de şedere pentru activităţi culturale, artistice, etc.;
 • Permis de şedere pentru alte motive (nn la această categorie se înscriu si cetăţenii români si ceilalti cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care pot obtine permise de şedere dacă demonstrează că desfăşoara activităţ economice sau, în cazul în care sunt pensionari, demonstrează ca au surse de întreţinere).

De problema migraţiei in Republica Elenă se ocupă Ministerul Afacerilor Interne, Administraţiei Publice şi Descentralizării. Permisele de şedere sunt acordate, prelungite sau revocate de Secretarul General al Regiunii la propunerea Comisiei Locale pentru Imigranţi. Organizaţia pentru angajarea forţei de muncă, organism care funcţioneaza în cadrul Ministerului Muncii si Protecţiei Sociale, prezintă anual, la nivelul fiecărei regiuni, necesarul de forţă de muncă, în baza căruia se acordă permisele de şedere pentru muncă.

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere sunt: o cerere depusă la primăria municipală sau locala, cu două luni inainte de expirarea vizei, in care trebuie mentionate motivele care stau la baza cererii, sa fie in termenul de viza, copia pasaportului sau si a vizei (atunci cand este cazul), documente de la locul de munca, extrase de cont care dovedesc posibilitate de intretinere, dovada existentei unui spatiu de locuit, certificate de nastere, certificate de casatorie si alte documente ajutatoare. Comisia municipala examineaza cererea si o inainteaza serviciilor locale pentru straini care analizeaza cerea si o trimite, avizata pozitiv sau negativ, la Comisia Locala pentru Imigranti . Comisia Locala pentru Imigranti prezinta in final dosarul Secretarului General al Regiunii care decide asupra oportunitatii acordarii dreptului de sedere cetatenilor straini.

Cererile pentru permisele de şedere prezentate de cetăţenii statelor Uniunii Europene sunt scutite de taxe adiţionale, plătindu-se numai taxa de emitere a permisului de sedere.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile greceşti:


Ameninţări teroriste

Conform autorităţilor elene, problema terorismului în Grecia nu este închisă, chiar dacă dezmembrarea recentă a grupului terorist „17 noiembrie” pune capăt unei perioade de 27 ani de atentate revendicate de această mişcare.

După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene, între care şi cele din Grecia, au instituit o stare de alertă preventivă, menită a semnala eventuala repetare a unor astfel de atentate.

Cetăţenilor români care călătoresc în Grecia li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elene şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Grecia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

Turistii straini trebuie, in cazul unor controale de identitate, sa fie in masura sa prezinte paşaportul român valabil. În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor grecesti, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 110 serviciul de urgenţe poliţie
 • 112 politie, ambulanta, pompieri

Se recomandă, de asemenea, sesizarea oficiului consular român cel mai apropiat, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege (Secţia Consulară a Ambasadei României la Atena; Consulatul General al României la Salonic).


Condiţii privind traficul auto

În Grecia, reţeaua de autostrăzi este în general de bună calitate. Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Legea sancţionează conducătorii auto depistaţi a avea o alcoolemie mai mare de 0,24 g/l (contravenţie) şi 0,50 g/l (delict).

Utilizarea sistemelor anti-radar sau de detectare a radarului de către conducătorii mijloacelor auto pe drumurile publice din Grecia este interzisă.

Legislaţia elenă (Legea nr.3431/2006 – Despre comunicaţiile electronice şi alte dispoziţii) prevede o serie de dispoziţii împotriva celor care încalcă clauzele autorizaţiilor de utilizare a frecvenţelor radio sau a celor de transmisie de date numerice.

Autorităţile de poliţie elene aplică – in extenso – prevederile acestei legi şi la categoria participanţilor la circulaţia auto pe drumurile publice care utilizează sisteme de detectare a radarului, considerând că dispozitivele menţionate perturbă buna funcţionare a mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului.

Sancţiunile stabilite de lege prevăd pedeapsă cu închisoarea de până la 6 luni, amendă de la 3.000 până la 1,5 milioane euro şi confiscarea echipamentului tehnic şi a mijlocului din care a fost executată operaţiunea – după emiterea hotărârii penale irevocabile.

Cetăţenii români care călătoresc în Republica Elenă cu autoturismul sunt informaţi că, începând cu data de 1 iunie 2007, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod rutier elen, în situaţia în care parchează ilegal sunt pasibili de o amendă cuprinsă între 40-150 Euro, la care se adaugă confiscarea plăcuţelor de înmatriculare pentru o perioadă de 20 de zile, precum şi plata taxei de parcare pentru acest interval de timp.

În situaţii excepţionale, se aprobă restituirea numerelor de circulaţie, înaintea termenului de 20 de zile, dacă se face dovada că posesorul autoturismului este cetăţean străin şi se înapoiază în ţara de origine, înaintea scurgerii celor 20 de zile.

De asemenea, poliţia elenă aplică amenzi mari pentru cei care folosesc telefonul mobil în trafic sau circulă pe benzile destinate autobuzelor.

Precizăm faptul că pentru nerespectarea legislaţiei rutiere, misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu pot interveni în favoarea cetăţenilor români pe lângă autorităţile locale.
Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul Greciei.


Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident de circulatie, chiar şi de mică importanţă, o constatare a poliţiei este obligatorie. Completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Dacă în urma accidentului sunt răniţi, conducătorul auto străin poate fi reţinut şi prezentat tribunalului, care va stabili partea sa de responsabilitate. În astfel de cazuri se recomandă angajarea unui avocat local. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din Grecia, care figurează pe Cartea verde.

Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă. Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate. Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.


Reglementări vamale

Regulamentul vamal grec conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări: 200 bucăţi; 1 litru băuturi alcoolice; parfumuri 50 g.

În virtutea legii nr. 5351/1932, orice persoană care scoate sau încearcă să scoată din Grecia obiecte antice este pasibilă să primească o pedeapsă între 1 lună şi 5 ani de închisoare. Simpla posesie a unui obiect antic care nu a fost declarat în termen de 15 zile serviciilor arheologice sau comisariatului de poliţie cel mai apropiat, expune deţinătorul unei urmăriri penale.


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Grecia. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Grecia să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul grec al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.
Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.


Regimul animalelor de companie

Începand cu data de 1 octombrie 2004, animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să satisfacă noi condiţii sanitare mai severe:

 • identificarea (tatuaj sau microcip implantat sub piele)
 • carnetul de sănătate veterinar
 • vaccinul antirabic în curs de valabilitate
 • titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite testarea eficacităţii vaccinului antirabic). Acesta trebuie facut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea intrării pe teritoriul unui stat membru UE.

Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. [mae.ro]

Anunțuri

Lasă un comentariu

Niciun comentariu până acum.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s