Conditii de calatorie in Franta

Franţa este o ţară dezvoltată, cu o economie de piaţă stabilă. Face parte din grupul celor mai puternice economii industrializate ale lumii, plasându-se pe locul al cincilea. Forma de guvernământ este republica, condusă de un preşedinte. Sistemul administrativ este format din Guvern, consilii regionale şi prefecturi (oficii teritoriale ale guvernului, subordonate Ministerului de Interne). Parlamentul este organizat în sistem bicameral (Senat şi Adunarea Naţională). Sistemul judecătoresc se compune din judecătorii, tribunale, curţi de apel şi Curtea de Casaţie. Limba oficială este franceza. Moneda naţională este euro. Ziua naţională a Franţei este 14 iulie. Capitala este Paris.

Condiţii de intrare şi regim de şedere 

Condiţiile de intrare în Franţa sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen (statele membre ale spaţiului Schengen sunt următoarele: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxembourg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Islanda şi Norvegia). Aceste condiţii sunt următoarele:

 • deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei)
 • deţinerea vizei valabile aplicată în paşaport, în cazul deplasărilor pentru care este necesară viza
 • absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Shengen)

Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Franţei în baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil care atestă naţionalitatea şi pot rezida pe teritoriul acestui stat pentru o perioadă de până la 3 luni fără nici o condiţionare sau formalităţi, alta decât cea de a deţine o carte de identitate/paşaport valabile.

Pentru o şedere de lungă durată (mai mare de trei luni), cetăţenilor români nu li se mai eliberează permise de şedere (excepţie făcând cei care solicită drept de muncă) şi nici nu se procedează la înregistrarea acestora la autorităţile locale competente. Cetăţenii români care doresc să exercite o activitate profesională in Franţa sunt obligaţi să obtină în prealabil o autorizaţie de muncă, demers iniţiat în totalitate de către angajator. După obţinerea acestei autorizaţii, se adresează personal la prefectura unde solicită un permis de şedere pentru exercitarea de activităţi profesionale. 

Autorităţile franceze pot limita dreptul de circulaţie sau de şedere al cetăţenilor români doar in situaţia în care aceştia reprezintă o ameninţare la adresa ordinii publice, constituie o sarcină nejustificată pentru sistemul de asistentă socială francez sau desfăşoară activitaţi lucrative fără să fie in posesia unei autorizaţii de muncă.


Dreptul de muncă în Franţa
:

• Muncitori salariaţi

Principiul libertăţii dreptului de muncă nu se va aplica muncitorilor salariaţi români pe o perioadă tranzitorie maximală de 7 (şapte) ani înscrisă în documentul de aderare. Pe durata acestei perioade, aceste persoane nu vor putea să-si exerseze profesia fără să fi obţinut în prealabil o autorizaţie de muncă în virtutea conditiilor prevăzute de articolul R 341-4 din Codul francez al Muncii. Totusi, în conformitate cu articolul L.121-2 din Codul referitor la intrarea şi sejurul persoanelor străine şi la dreptul de azil, autorizaţiile de muncă vor fi eliberate fără a se lua în considerare situatia profesiei pentru ocuparea unui loc de muncă, atunci când activitatea solicitată figurează pe lista celor 62 de profesii anexată la circulara DPM/DM12/2006/200 din data de 29 aprilie 2006 a Ministerului francez al Muncii şi coeziunii sociale relative la autorizaţiile de muncă eliberate persoanelor din noile state membre ale Uniunii Europene pe durata tranzitorie.

Este vorba despre urmatoarele 7 sectoare de activitate:

 • – construcţii şi lucrări publice ,
 • – domeniul industriei hoteliere, al restauraţiei şi alimentar,
 • – agricultura,
 • – mecanica şi prelucrarea metalelor,
 • – industria de transformare
 • – comerţ şi vânzări
 • – curăţenie

Acest dispozitiv aliniază situaţia României la situaţia celor opt noi state membre (care au aderat la UE la 1 mai 2004), deja supuse unei perioade tranzitorii.

• Alte categorii:

– Pentru muncitorii nesalariaţi sau independenţi, dreptul de sejur este garantat de îndată ce aceştia sunt înscrişi în Registrul Comerţului, în Repertoarul Profesiilor sau în cadrul unui ordin profesional.

– Pentru muncitorii detaşaţi în cadrul unei prestări de servicii de către o întreprindere stabilită în România, dreptul de sejur este garantat fără ca întreprinderea prestatară să fie obligată să solicite o autorizaţie de muncă pentru salariaţii care lucrează în cadrul ei.

– Pentru studenţi, dreptul de sejur este garantat de îndată ce aceştia sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior sau de pregătire şi de îndată ce dispun, pentru ei şi, dacă este cazul pentru membrii familiilor lor, de resurse suficiente şi de o asigurare în caz de boală.

– Pentru pensionari şi pentru persoanele care nu desfăşoară nici o activitate, dreptul la sejur este garantat sub rezerva ca persoanele în cauză să dispună, pentru ele şi, dacă este cazul pentru membrii famillilor lor, de resurse suficiente şi de o asigurare în caz de boală.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile franceze:

Pentru a preîntâmpina eventuale dificultăţi se recomandă cetăţenilor români ca în primul semestru al anului în curs să aibă asupra lor paşaportul, pe durata deplasării în spaţiul Uniunii Europene.


Ameninţări teroriste

În ultimii cinci ani, Franţa nu a suferit atacuri teroriste de amploare pe teritoriul naţional, însă, în trecut, au existat manifestări violente care au inclus atacuri cu bombe în locuri publice, organizate în zona de sud a Franţei şi în Corsica şi revendicate de reprezentanţii Consiliului Naţional pentru Eliberarea Corsicei (cunoscut sub denumirea prescurtată FLNC).

După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene, între care şi cele din Franţa, au instituit o stare de alertă preventivă, menită a semnala eventuala repetare a unor astfel de atentate.

Cetăţenilor români care călătoresc în Franţa li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile franceze şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).
Siguranţă şi criminalitate

Franţa este o ţară cu un nivel de criminalitate redusă. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei. Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor franceze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 17 – poliţia
 • 15 – serviciul medical de urgenţă (SAMU)
 • 18 – pompieri
 • 12 – serviciul de informatii telefonice al France Telecom
 • 115 – număr pentru cei fără adăpost

Alte informaţii utile:

 • Listă avocaţi: lista avocaţilor autorizaţi din principalele barouri din Franţa poate fi regăsită pe site-ul www.cnb.avocat.fr.
 • Listă notari: lista notarilor autorizaţi poate fi accesată pe site-ul www.notaires.fr.
 • Listă medici: lista medicilor autorizaţi din Franţa poate fi accesată pe site-ul www.conseil-national.medecin.fr.

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României de la Paris sau a oficiilor consulare române de la Strasbourg, Marsilia sau Lyon, care pot acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Franţa. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Franţa să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul francez al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Informaţii privind localizarea şi modul de funcţionare a unităţilor sanitare pot fi obţinute prin consultarea paginii web a Ministerului Sănătăţii al Franţei (www.sante.gouv.fr)


Condiţii privind traficul auto

În Franţa, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului, starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună. Limitele de viteză admise: 130 km/h pe autostradă; 110 km/h pe drumurile naţionale; 90 km/h pe celelalte drumuri inter-urbane; 50 km/h în interiorul localităţilor; 80 km/h pe bulevardul periferic al Parisului. Marea majoritate a locurilor de parcare este cu plată. Parcarea în zone interzise se sancţionează cu amenda până la 375 de euro sau cu ridicarea maşinii. Se acordă prioritate maşinilor care vin din dreapta. Purtarea centurii de siguranţă este obligatorie.


Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Franţa o perioadă de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul Franţei. Cetăţenii români care îşi stabilesc domiciliul în Franţa pot să solicite, în decurs de un an de la data obţinerii rezidenţei, preschimbarea permisului românesc şi obţinerea unui permis francez, fără a mai participa la examenul de verificare.


Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.
Fiecare poliţă de asigurare medicală emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă.
Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada României. Pentru repatrierea corpului neînsufleţit, familia persoanei decedate trebuie să se apeleze la o firmă specializată din Franţa sau din România. Firma în cauză se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor necesare transportului. Ambasada sau consulatul general dispun de evidenţe şi coordonatele de contact ale unor societăţi de pompe funebre care pot interveni în astfel de cazuri.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • 17 – poliţia
 • 15 – serviciul medical de urgenţă (SAMU)


Reglementări vamale
 

Regulamentul vamal francez conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Trebuie declarate sumele şi valorile mai mari de 7600 de euro. Este interzisă introducerea pe teritoriul Franţei a substanţelor stupefiante şi explozibile. Detalii suplimentare privind reglementările vamale franceze pot fi obţinute prin intermediul paginii internet al serviciului vamal francez (www.douanes.gouv.fr).


Regimul animalelor de companie

Începând cu data de 1 octombrie 2004, animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să satisfacă noi condiţii sanitare:

 • identificarea (tatuaj sau microcip implantat sub piele)
 • carnetul de sănătate veterinar
 • vaccinul antirabic în curs de valabilitate
 • titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic); acesta trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului

Pentru condiţiile speciale aplicabile fiecărei categorii de animale de companie, informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Ministerul francez al Agriculturii (e-mail: IMPORT.MCSI.DGAL@agriculture.gouv.fr) sau de la Ambasada Franţei din Bucureşti (www.ambafrance-ro.org).

Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Reclame

Lasă un comentariu

Niciun comentariu până acum.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s