Conditii de calatorie in Cipru

Descriere generală
   

Republica Cipru este o ţară dezvoltată, cu o economie de piaţă stabilă, membră a Uniunii Europene. Forma de guvernământ este republica, condusă de un preşedinte care este şi şeful executivului. Puterea executivă este exercitată prin Consiliul de Miniştri, format din 11 membri. Puterea legislativă este exercitată de Parlament, organizat în sistem unicameral. Republica Cipru este împărţită în 6 districte: Nicosia, Famagusta, Limassol, Pafos, Larnaca şi Kyrenia. Administrarea justiţiei se face prin Curtea Supremă de Justiţie, tribunale şi instanţe districtuale. Limbile folosite sunt limba greacă şi limba turcă (limbi oficiale), dar limba engleză este larg utilizată atât în sistemul public, cât şi în cel privat. Moneda oficială este lira cipriotă (cca 1,83 euro). Ziua naţională a Republicii Cipru este 1 octombrie. Capitala ţării este Nicosia.

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Intrarea pe teritoriul Ciprului se face pe bază de paşaport sau carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei).

Autoritatea locală unde trebuie să se înregistreze, într-un interval de maximum 90 de zile de la sosire este Biroul de Migrări al districtului Nicosia, cu sediul în str. Vizantou, nr. 11, Engomi, sau la Secţiile locale ale Departamentului de Imigrare.

Documentele necesare pentru înregistrare sunt:

 • solicitarea unui „certificat de inregistrare a străinilor” (ARC) la Secţiile locale ale Departamentului de Imigrare şi – în acelaşi timp -şi un „permis de şedere”. Cererea trebuie depusă înainte de a expira perioada de trei luni (se va aplica amenda în cazul nerespectării termenului);
 • prezentarea personală la Departamentul de Migrare cu:
  • formularul standard pentru activitati lucrative (formularul MEU 1) care include şi asa-numitul „document de angajare în munca” (se procură de la Departamentul de Migrare sau secţiile locale ale Departamentului de Imigrare);
  • paşaport valabil sau carte de identitate;
  • asigurare medicală de la una din companiile de asigurări din R. Cipru;
  • 2 fotografii;
  • taxa de 5 CYP.

Notă: dacă solicitarea este ca „persoana în întreţinere” se vor prezenta copii legalizate ale certificatului de căsătorie, certificatelor de naştere ale copiilor, etc.

Se recomandă să se solicite numarul de asigurare socială cu privire la angajarea în R. Cipru.

Cetăţenii români au acces liber pe piaţa muncii din Cipru.

De asemenea, cetăţenii ţărilor membre UE care lucrează in Cipru au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii ciprioti în ceea ce priveşte conditiile de plată si de muncă, de cazare, pregatirea profesională, siguranţa sociala şi afilierea la sindicate. Membrii de familie si rudele care depind de persoana angajata au drepturi similare.

Permisul de şedere se emite intr-o perioada de 6 luni de la data solicitării şi este valabil pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de reinnoire.

Pentru detalii suplimentare se poate apela la numerele de telefon: 00357.22.80.44.01, 00357.22.80.44.05 sau la adresa de e-mail: migration@crmd.moi.gov.cy.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională cipriotă (în ceea ce priveşte cuantumul minim al sumelor, regimul asigurărilor medicale şi necesitatea obţinerii vizei) recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile cipriote:

Recomandăm tuturor cetăţenilor români cărora li se prezintă oferte de munca în Cipru să solicite asistenţa unui avocat local, care să îi ajute să înţeleagă cu precizie termenii contractelor de muncă, drepturile şi obligaţiile care decurg din acele contracte şi procedurile legale ce trebuie îndeplinite. În cazuri deosebite, recomandăm contactarea Ambasadei României.

Pentru a preîntâmpina eventuale dificultăţi se recomandă cetăţenilor români ca în primul semestru al anului 2007 să aibă asupra lor paşaportul, pe durata deplasării în spaţiul Uniunii Europene.


Ameninţări teroriste

Republica Cipru nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene au instituit o stare de alertă preventivă, menită a semnala eventuala repetare a unor astfel de atentate.

Cetăţenilor români care călătoresc în Cipru li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile cipriote şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe ( www.mae.ro ).


Siguranţă şi criminalitate

Criminalitatea este foarte scăzută în Cipru, neînregistrându-se cazuri elocvente care să ateste un tip de infracţiune predominantă.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea, in primul rand, a biroului local de poliţie, cât şi a Secţiei Consulare a Ambasadei României din Nicosia.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor cipriote, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • telefoane de urgenţă: (politie, pompieri, salvare) – 199 şi 112
 • serviciile de poliţie:
  Nicosia – (022) 80.20.20
  Famagusta – (023) 80.30.30
  Larnaca – (024) 80.40.40
  Limassol – (025) 80.50.50
  Pafos – (026) 80.60.60

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Particularităţi ale situaţiei politice

Republica Cipru este membru deplin al Uniunii Europene din anul 2004. Insula este divizată de o „Linie Verde” care separă aşa-numita „Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN)” de restul ţării. RTCN nu este recunoscută de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi de majoritatea statelor membre ONU, implicit de către Romania, cu excepţia Turciei.

O atenţie specială trebuie acordată călătoriilor în partea de nord a Ciprului, diviziune politică nerecunoscută, aşa cum a fost menţionat anterior. Se recomandă ca traversarea din zona de sud în zona de nord, atunci când o astfel de deplasare este necesară, să fie făcută numai prin punctele de trecere special desemnate. De asemenea, subliniem faptul că persoanelelor care au intrat în Cipru prin punctele de intrare ale RTCN, le este interzisă trecerea în partea de sud a Insulei.

Cetăţenii români care doresc să achiziţioneze proprietăţi în Cipru sunt sfătuiţi ca, înainte de a efectua acest demers, să solicite consultanţă din partea unor autorităţi judiciare independente, în special pentru zona administrată de comunitatea cipriotă-turcă. Există riscul ca persoanele care achiziţionează proprietăţi în această zonă să facă obiectul urmăririi penale în Cipru, precum şi in Uniunea Europeană.


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Cipru. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Cipru să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul cipriot al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Cetăţenii români care au nevoie de asistenţă sau servicii medicale pe timpul prezenţei lor în Cipru pot apela numerele de telefon ale spitalelor, după cum urmează:

 • Spitalul General din Nicosia: (022) 80.14.00 sau 80.14.75 
 • Spitalul General din Larnaca: (024) 80.05.00 sau 80.03.69 
 • Spitalul General din Limassol: (025) 80.11.00 sau 30.57.70 
 • Spitalul General din Pafos: (026) 80.32.60 sau 30.61.00 
 • Spitalul General din Paralimni: (023) 82.12.11


Condiţii privind traficul auto

În Cipru circulaţia auto se efectuează pe partea stângă a drumului, în sistem britanic. Limitele de viteză admise: autostradă – 100 km/h (viteza minimă admisă este de 65 km/h); pe toate celelalte drumuri – 80 km/h, dacă nu este un indicator care prevede o limită mai redusă. În interiorul localităţilor – 50 km/h, dacă nu este un indicator care prevede o limită mai redusă. Pe drumurile publice folosirea centurii de siguranţă este obligatorie. Folosirea telefoanelor mobile în autovehicule este permisă numai in sistemul „hands-free”.

Pentru alte informaţii privind traficul auto, regimul asigurărilor obligatorii şi taxele de drum, recomandăm consultarea informaţiilor furnizate de Organizatia de Turism a Ciprului (tel: (022) 69-1100 sau (022) 69-1216; e-mail: www.cyprustourism.org)


Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 30 zile de la data intrării în Cipru pentru turisti, iar pentru persoanele care obţin statut de rezidenţi valabilitatea acestuia este recunoscută pentru o perioadă de până la 6 luni. În ambele cazuri, dacă se depăşesc perioadele admise, permisul de conducere trebuie preschimbat.

În conformitate cu legislaţia locală în vigoare cu privire la eliberarea permiselor de conducere, pentru ca o persoană să poată solicita eliberarea unui permis de conducere cipriot trebuie să fie rezident în Republica Cipru de cel puţin 185 de zile.

Amenzile contravenţionale se plătesc în termen de 15 zile la bancă. După depăşirea acestui termen cu până la 30 zile, valoarea amenzii se măreşte cu 50%. Dacă în termen de 60 zile nu s-a achitat amenda, dosarul se trimite în instanţă. Se aplică, de asemenea, şi „sistemul de puncte” de penalizare, limita maximă fiind de 12 puncte. La acumularea punctajului maxim, dosarul se trimite în instanţă, care poate decide suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă între 1 şi 6 luni. Depăşirea limitei admise de viteză constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la 1 an sau amendă până la 1.000 de lire cipriote, în funcţie de decizia instanţei.


Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident, indiferent de gravitatea acestuia, nu se părăseşte locul până la sosirea poliţiei şi efectuarea cercetărilor. Se vor nota elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi autoritatile abilitate, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Cipru.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada României. Pentru repatrierea corpului neînsufleţit, familia persoanei decedate trebuie să apeleze la o firmă specializată din Cipru sau din România. Firma în cauză se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor necesare transportului.

Ambasada dispune de evidenţe şi coordonate de contact ale unor societăţi de pompe funebre care pot interveni în astfel de cazuri.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • 199 sau 112 – servicii de urgenţă
 • 22.80.80.53 – Dispeceratul Poliţiei Naţionale


Reglementări vamale

Regulamentul vamal cipriot conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Este permisă introducerea, fără plata taxelor vamale, a bunurilor de folosinţă personală, constatate de către funcţionarul vamal că nu sunt destinate unor scopuri comerciale.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 de ţigări sau 100 de ţigări de foi sau 50 trabucuri sau 250 grame tutun; 1 litru spirt; 2 litri de vin, 50 grame de parfum; alte bunuri (mai puţin bijuterii), a căror valoare nu depăşeşte 100 de lire cipriote. Persoanele sub vârsta de 17 ani nu au dreptul de a transporta produse din tutun şi băuturi alcoolice.

Importul de valută şi lire cipriote este liber şi nelimitat. Persoanele care doresc să îşi rezerve dreptul de re-export a sumei de bani cu care au intrat în Cipru sunt sfătuite să declare la vamă sumele mai mari de 1.000 de lire cipriote sau orice altă valută echivalentă cu această sumă. Departamentul Vămilor exercită un control foarte strict cu privire la exportul valutei. Exportul acesteia este permis numai în baza unei autorizaţii a Băncii Centrale sau a declaraţiei făcută la sosire.


Utilizarea cărţilor de credit

În Cipru sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Ele pot fi folosite la toţi distribuitorii de produse sau servicii unde sunt afişate însemnele cardurilor şi pot fi utilizate la orice bancomat (ATM). Bancomatele eliberează bancnote naţionale (lire cipriote).

Eurocheques sunt acceptate de toate băncile, magazinele şi restaurantele. În cazul pierderii/furtului cărţii de credit, trebuie notificată telefonic banca emitentă şi serviciul cipriot JCC Payment Systems Ltd. la tel. 22.86.81.00.


Regimul animalelor de companie

Este permisă intrarea animalelor de companie (câini şi pisici), dacă acestea sunt însoţite de un certificat de origine şi de sănătate, care trebuie să ateste următoarele:

 • animalul a fost examinat clinic cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în R. Cipru şi este în stare medicală bună, nu prezintă semne de rabie şi nici de alte boli infecţioase;
 • în ţara în care care a stat ultimile şase luni înainte de îmbarcarea spre R. Cipru, pe perioada ultimilor 2 ani s-au înregistrat sau nu cazuri de rabie;
 • carnetul cu vaccinuri anti-rabic si altele.

Certificatul trebuie prezentat la Biroul Veterinar din incinta aeroportului sau a punctului de trecere a frontierei. Pentru cetăţenii străini cu reşedinţa temporară în Cipru, animalul de companie va fi ţinut în carantină la domiciliu o perioadă de 6 luni. [www.mae.ro]

Reclame

Un comentariu

 1. Ma numesc ciuca adrian sint din slatina olt romania si asi dori infintarea unei societati (s r l )i in cipru.De ce documente am nevoie si ce conditii trebuesc indeplinite


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s