Conditii de calatorie in Belgia

Descriere generală
   

 Belgia este un stat federal dezvoltat, cu o economie de piaţă stabilă, membru a Uniunii Europene. Belgia face parte din Uniunea Benelux, împreună cu Olanda şi Luxemburg. Forma de guvernământ este monarhia constituţională, condusă de regele Albert al II-lea. Sistemul administrativ este format din Consiliul Miniştrilor (guvernul) 3 regiuni şi 10 provincii. Parlamentul este organizat în sistem bicameral (Senat şi Camera Reprezentanţilor). Sistemul judecătoresc se compune din tribunale provinciale, regionale şi municipale. Limbile oficiale sunt flamanda şi franceza. Moneda naţională este euro. Ziua naţională a Belgiei este 21 iulie. Capitala ţării este Bruxelles.

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Condiţiile de intrare în Belgia sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen (statele membre ale spaţiului Schengen sunt următoarele: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxembourg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Islanda şi Norvegia). Aceste condiţii sunt următoarele:

 • deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei);
 • deţinerea vizei valabile aplicată în paşaport, în cazul deplasărilor pentru care este necesară viza;
 • absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Shengen).

Călătoriile cetăţenilor români în Belgia se supun legislaţiei în vigoare privind procedura de înregistrare, respectiv L’Arrete Royal du 8 octobre 1981 şi Circulara din 30.04.2004 referitoare la sejurul şi stabilirea cetăţenilor din noile state membre ale UE în perioada tranzitorie, transmise la DGACo prin infograma nr. 189 din 30.01.2007, astfel:

 • accesul pe teritoriul Regatului Belgian se face pe bază de carte de identitate sau paşaport valabil;
 • în termen de 8 zile lucrătoare din momentul intrării în Belgia este obligatorie înregistrarea sosirii străinilor;
 • înregistrarea se face prin prezentarea cărţii de identitate naţională sau a paşaportului în curs de validitate la administraţia comunală (primărie) pe raza căreia se cazează;
 • în urma prezentării la administraţia comunală călătorii primesc un document conform modelului standardizat de hotărârea regală, valabil pe o perioadă de maximum 3 luni începând cu data intrării pe teritoriul regatului.
 • cetăţenii români pot rămâne pe teritoriul belgian pentru o perioadă de până la maximum 90 de zile în 6 luni, urmând ca pentru şederi pe perioade mai lungi să se obţină un drept de şedere din partea administraţiei locale şi viza de „tip D”. Procedurile diferă în funcţie de motivul şederii: exercitarea unei activităţi economice, studii, tratamente medicale, etc.
 • începând cu 1 ianuarie 2007, studentii şi persoanele ce vor exercita activităti independente nu mai au nevoie de viza de lung sejur pentru a merge în Belgia.
 • persoanele ce vor lucra ca angajati vor avea nevoie, în continuare, de permisul de lucru şi viza „tip D”. Această viză „tip D”, aceştia o vor putea solicita fie primăriei belgiene competente pentru domiciliul lor în Belgia, fie Ambasadei Belgiei la Bucureşti.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile belgiene:

Pentru a preîntâmpina eventuale dificultăţi se recomandă cetăţenilor români ca în primul semestru al anului în curs să aibă asupra lor paşaportul, pe durata deplasării în spaţiul Uniunii Europene.


Ameninţări teroriste
Belgia nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naţional.

După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene, între care şi cele din Belgia, au instituit o stare de alertă preventivă, menită a semnala eventuala repetare a unor astfel de atentate.

Cetăţenilor români care călătoresc în Belgia li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile belgiene şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Belgia este o ţară cu un nivel de criminalitate redusă. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei. Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor belgiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 101 – serviciul de urgenţe al poliţiei
 • 112 – serviciul de urgenţe
 • 100 – salvarea

Se recomandă, de asemenea, sesizarea oficiului consular român, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Belgia. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Belgia să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul belgian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.


Transportul public

Transportul public în Bruxelles este asigurat de regia autonomă STIB. Detalii privind reţeaua de transport public, tarife şi condiţii de călătorie pot fi obţinute prin intermediul paginii web a regiei (www.stib.irisnet.be). Cartelele magnetice şi abonamentele cumpărate de la punctele de distribuţie sau de la conducător (numai autobuz şi tramvai) sunt valabile pentru toate mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou).

Reţeaua de transport feroviar în Belgia este asigurată de SNCB/NMBS. Pentru orar şi alte informaţii utile poate fi consultată pagina web a societăţeii (www.b-rail.be).


Condiţii privind traficul auto

În Belgia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta, în sensul că vehiculele venind din partea dreaptă beneficiază de prioritate chiar şi atunci când acestea intră pe sensul principal de mers de pe o stradă secundară. Autovehiculul care pătrunde primul în sensul giratoriu are prioritate faţă de toate celelalte autovehicole. Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost. În Belgia, centura de siguranţă este obligatorie. Limitele de viteză admise: în interiorul localităţilor – 50 km/oră; drumuri naţionale – 90 km/oră; autostrăzi – 120 km/oră.


Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil pe teritoriul belgian pentru primele 90 de zile de şedere. Cetăţenii români care locuiesc în Belgia mai mult de 90 de zile trebuie să îsi preschimbe permisele de conducere.


Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Fiecare poliţă de asigurare medicală emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă.

Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident rezultat cu avarierea autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea persoanei vătămate, în special dacă aceasta este turist străin.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada României. Pentru repatrierea corpului neînsufleţit, familia persoanei decedate trebuie să se apeleze la o firmă specializată din Belgia sau din România. Firma în cauză se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor necesare transportului. Ambasada dispune de evidenţe şi coordonatele de contact ale unor societăţi de pompe funebre care pot interveni în astfel de cazuri.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • serviciul de urgenţe – 112 
 • poliţia – 101 
 • serviciul de informare cu privire la condiţiile de trafic – (02) 642-6666 


Reglementări vamale
 

Regulamentul vamal belgian conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 bucăţi ţigări; 1 litru băuturi alcoolice; 50 g parfumuri.


Utilizarea cărţilor de credit
 

În Belgia sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este foarte frecventă.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.


Regimul animalelor de companie

Începând cu data de 1 octombrie 2004, animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să satisfacă noi condiţii sanitare:

 • identificarea (tatuaj sau microcip implantat sub piele)
 • carnetul de sănătate veterinar
 • vaccinul antirabic în curs de valabilitate
 • titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic); acesta trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului

Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Reclame

Lasă un comentariu

Niciun comentariu până acum.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s